Р›С–тАкцент
 
 РЈРєСЂР°С—РЅСЃСЊРєa літературнa газетa
 
 
 
  Поетичні майстерні
 
 Р‘СѓРєРІРѕС—РґСповідуючи заповіді Божі Надрукувати Надіслати електронною поштою

У видавництві «Поліум» вийшла друком монографія кандидата філологічних наук, викладача Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара  Любові Мірошніченко «Художня трансформація євангельських міфів у романах Г.Тарасюк»

  

Монографія є першою спробою системного аналізу романної прози Галини Тарасюк з погляду функціонування в ній євангельських міфів, християнських морально-ціннісних домінант і категорій. У роботі з'ясована специфіка творчої рецепції письменницею канонічних, апокрифічних, агіографічних жанрово-змістових структур, простежені механізми моделювання інтертекстуального, часопросторового, кхаративного планів творів, розкриті особливості жанрово-стильової семантики, образної системи роману «зв'язку часів», роману-гіпотези, віртуального роману. Акцентується думка, що всі образи-символи, крім метафоричного, несуть автентичне, релігійно-християнське значення й тому набувають багатовимірності, поглиблюючи й розширюючи контекст зображуваних подій, стають основою для увиразнення морально-ціннісного змісту твору. Рецепція християнських мотивів й образів сприяє рефлексії національних проблем. У романах Галини Тарасюк «Любов і гріх Марії Магдалини», «Гаспид і Маргарита», «Грішні, чесніші за херувимів…», «Між пеклом і раєм», «Храм на болоті», «Сестра моєї самотності» християнські елементи виступають не як окрема тема, а як спосіб світосприйняття, що через морально-етичний аспект дешифрує генетичний код української ментальності, розкриває зміст національної ідеї, особливості українського характеру тощо.

Дослідження розраховане на фахівців-філологів, аспірантів, студентів, викладачів ліцеїв, гімназій, а також усіх, хто цікавиться творчістю Галини Тарасюк.
 


Новинки

B10.JPG
...