Дружба народів

Добре знаний на теренах України ще з радянських часів московський літературний журнал «Дружба народов» у 11 номері надрукував новели Галини Тарасюк.

http://magazines.russ.ru/druzhba/2009/11/ta6.html